Get the Flash Player to see this player.

Het Schmallenbergvirus

Het Schmallenbergvirus

Sinds een paar weken worden in Nederland regelmatig dode en afwijkende lammeren geboren. Bij nader onderzoek blijkt bij een groot deel van de vruchten besmet met het Schmallenbergvirus. Het is een virus dat zowel bij schapen, geiten en runderen kan voorkomen. Op deze pagina vindt u de informatie die momenteel door de gezondheidsdienst wordt verstrekt.

 

Huidige situatie
Tot 19 januari zijn er 243 meldingen binnen van bedrijven die geconfronteerd worden met misvormd geboren lammeren of kalveren. Bij 64 schapenbedrijven en op 2 geitenbedrijven is het virus aangetoond. In 112 gevallen kon geen Schmallenbergvirus worden aangetoond. Dit betreft 76 rundveebedrijven, 30 schapenbedrijven en 6 geitenbedrijven. Bij 65 bedrijven moet onderzoek nog uitwijzen of het virus aanwezig is (Bron: NVWA).

 
Meldingen lammeren en kalveren met aangeboren afwijkingen
De GD en de NVWA werken samen om bedrijven met een verdenking op Schmallenbergvirus in beeld te brengen. Bedrijven die zich gemeld hebben worden bezocht. Dieren met aangeboren afwijkingen worden ingestuurd naar de GD voor sectieonderzoek. Al deze dieren worden uitgebreid gesampled. Hersenmonsters worden naar het CVI opgestuurd en daar onderzocht op het Schmallenbergvirus. Het CVI en de GD hebben een voorstel gedaan voor verder epidemiologisch onderzoek. Relevante vragen daarbij zullen dan o.a. gaan over binnen-bedrijfsprevalentie, risicofactoren, aantal afwijkende kalveren, schade en ziektebeelden.

Bevindingen
Rundveebedrijven met de verdenking op besmetting met het Schmallenbergvirus hebben vaak last gehad van melkproductiedaling, koorts en diarreeverschijnselen bij hun melkvee. Op schapen- en geitenbedrijven zijn dit soort verschijnselen minder opgevallen. Het beeld dat bij kalveren gezien wordt lijkt afhankelijk te zijn van het stadium van de dracht waarin het kalf met Schmallenbergvirus besmet is geraakt. De verwachtingen op basis van literatuur over het Akabanevirus zijn als volgt:

-    60 – 100 dagen: hersenafwijkingen
-    90  - 180 dagen: kromme poten
-    > 180 dagen: meningitis

Voor lammeren weten we nog niet precies wat het effect van het tijdstip van besmetting is op het ziektebeeld, daar lijken meer 'mengvormen' voor te komen.

Kalveren en lammeren met Schmallenbergvirus worden voor zover we nu zien na een volledige dracht geboren en leven soms nog. Levende dieren kunnen hypersensibel zijn of last hebben van ataxie. Bij sectieonderzoek op kalveren en lammeren zijn de volgende pathologische bevindingen gedaan:

-    Hydranencephalie
-    Hypocerebellie
-    Onderontwikkeling ruggenmerg
-    Onderontwikkeling van de spieren door gebrek aan zenuwprikkeling
-    Arthrogrypose en ankylose
-    Scoliose en/of kyfose
-    Torticollis
-    Brachygnatia inferior (te korte onderkaak)
-    Laag geboortegewicht
-    Platte ribbenkast

Daarnaast wordt bij enkele lammeren geconstateerd dat ze weinig wol en een dunne huid hebben.
   

Gezamenlijk onderzoek
Er vindt ondertussen veel afstemming en uitwisseling van informatie plaats tussen GD, CVI en het Ministerie van EL&I en er is contact met gezondheidsdiensten in Duitsland en België over hun bevindingen. Er wordt gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Het CVI en de GD werken beiden aan testontwikkeling. Het CVI verwacht over 4 maanden een test te hebben waarmee afweerstoffen in bloed aangetoond kunnen worden. De GD is daarnaast trekker van het epidemiologisch onderzoek en het CVI richt zich op viruskarakterisering en vaccinontwikkeling.
   

Bloedonderzoek Schmallenbergvirus bij de GD
Er is inmiddels een PCR beschikbaar. Alhoewel er door de deskundigen niet wordt verwacht dat er nu viruscirculatie is, kunnen bloedmonsters van herkauwers vanuit het veld naar de GD ingestuurd worden voor onderzoek met deze PCR. De PCR kost per monster € 38,- (excl. BTW en inzendkosten). De test is niet in alle situaties zinvol. Mocht u bloedonderzoek op het Schmallenbergvirus overwegen dan adviseren wij u voor meer informatie contact op te nemen met de Veekijker op tel. 0900 - 71 000 00. Onderzoek op afweerstoffen tegen het Schmallenbergvirus is nog niet mogelijk. Deze test wordt ontwikkeld.

Situatie in het buitenland
België (stand van zaken 19-01-2012): meldingen van kalveren en lammeren. Eén kalf is positief bevonden op Schmallenbergvirus en het virus werd aangetroffen op 27 schapenbedrijven. Meer informatie.
Duitsland (stand van zaken 10-01-2012): meldingen van kalveren en lammeren. In Nordrhein-Westfalen werd één kalf positief bevonden. Verder werd op 14 schapenbedrijven virus gevonden in de hersenen van misvormde lammeren. Het betreft 7 bedrijven in Nordrhein-Westfalen en 7 bedrijven in Niedersachsen.  
   
 

.

Tel: 045-5721666


Gezelschapsdieren

Spreekuur Heerlen

Maandag t/m vrijdag
09:00 - 9:30 uur
14:00 - 14:30 uur
16:30 - 17.30 uur

Zaterdag
11.00 - 12.00 uur


Spreekuur Landgraaf
Hoogstraat
Maandag en woensdag
17.30 - 18.30 uur

Spreekuur Landgraaf
Grensstraat
Dinsdag en donderdag
17.00 -19.00 uur


Spreekuur Brunssum
Op afspraak

 

Paard en

Landbouwhuisdieren


Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m zaterdag

08.30 - 09.30 uur


Voor spoed 24u per dag bereikbaar